Framtiden är spännande!

Efter att vi under 2015 och 2016 startat i både Norge och Finland så blickar vi definitivt utanför Sveriges gränser. Planen för 2017 är att försöka etablera vår e-handel i Tyskland och Österrike. I planerna ligger även filmöverföring på den Finska marknaden. För att gardera väljer vi dock att sätta upp en landningssida även i Polen, Danmark & Storbritannien.

Vi spretar ganska vilt men för oss är det viktigt att testa och se vad som fungerar. Att bara sitta och planera är inte riktigt vårt arbetssätt. Hellre starta i liten skala och vara beredd både att gasa och bromsa beroende på marknaden. Det enda jag säkert vet är att 2017 kommer bli ett galet spännande år!

Leave a Reply