Bilder av hög kvalitet

Jag har insett att det är meningslöst att försöka producera egna produktbilder. Det tar för mycket tid och när det dessutom finns människor som gör det bättre än vad jag själv kan göra finns det inte mycket att tveka om.

Jag har tidigare använt www.istockphoto.com för att hitta de bilder jag behöver. Problemet är dock att de bilder som de erbjuder oftast inte lämpar sig för tryck i storformat. Hittade dock www.shutterstock.com där nästan alla bilder finns i rejäla 7000*5000 pixlar vilket borde fungera bra oavsett vad som ska göras. Nackdelen är priset som är betydligt högre och ligger på ca 100kr per bild. Men det är fullt acceptabelt för mig med tanke på att jag i snitt per år kanske använder 10 nya bilder.

Tags:

Leave a Reply