Mål 2010 – Uppföljning

Nu börjar året gå mot sitt slut och jag känner mig ganska nöjd över hur mitt företag utvecklades. Skrev i slutet på föregående år hur mina planer för 2010 såg ut

Utfall av mål för 2010
Öppna butik i Oslo (Ej avklarat)
Kommentar: Planer som legat och gnagt i flera år. Blev dock ingenting under 2010 heller, efter en hel del planerande så kände vi att vi inte är klar med Sverige och att en expansion till Oslo skulle medföra mycket kostnader jämfört med vad samma pengar kan göra på den Svenska marknaden.

Fokusera på utveckling och släppa den dagliga driften (Avklarat)
Kommentar: Här gick allt som beräknat. Perioden Januari-Oktober har jag till 90% arbetat med att utveckla företaget. Har varit väldigt givande och har gjort att jag har hunnit arbetat med ett flertal idéer och projekt som jag aldrig någonsin trodde jag skulle hinna. Perioden November-December har jag dock fallit tillbaka i gamla mönster och spenderat i produktionen. Det var dock väntat med tanke på att vi mer än fördubblar vår omsättning under den perioden.

Delta på kurser och seminarier (Ej avklarat)
Kommentar: Denna punkt är ett svart hål. Hade mycket planer innan året började men av olika anledningar så fick hände inget.

Öka omsättningen till över 10 miljoner (AVKLARAT!)
Kommentar: Resan blev väldigt skakig mot målet. Vi tog i början av januari ett beslut att lägga ner våra varuhusevent (Stod under korta perioder på varuhus i olika städer med intensiv marknadsföring) anledningen till att vi slutade var att vi mot slutet upplevde väldigt ojämn orderingång i olika städer och att det det kostade väldiga summor att hålla eventen igång. Under 2009 så stod eventen för närmare 25% av vår omsättning så det var ett rejält tapp.

Som siffrorna ser ut nu så landar vår omsättning på ungefär 10,3 miljoner (exkl. moms) sammantaget för både min Enskilda firma och mitt Aktiebolag. Vilket jag får se som riktigt bra. I fjol var omsättningen 7 miljoner.

Personliga mål (Nja)
Kommentar: Varit ledig ungefär 10 dagar i år. Årets övriga dagar har spenderats på att jobba. Älskar dock det jag håller på med så det är egentligen bara positivt.

Har delat upp detta inlägg i 3 delar. Detta är del 1, del 2 kommer handla om vad som hände 2010 som inte fanns med i mina planer. Del 3 handlar om mina mål inför 2011

Leave a Reply